Σας ενημερώνουμε ότι το επιμορφωτικό σεμινάριο «Ψυχολογικές Μεταβολές κατά την Εφηβική Περίοδο – Ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών»

αναβάλλεται και με νεότερη ανακοίνωση θα σας ενημερώσουμε για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής.