Η έδρα Νεοελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου του Amsterdam είναι μια από τις λίγες τέτοιες έδρες σπουδών που συνεχίζουν τη λειτουργία τους στην Δυτική Ευρώπη.  Έτσι, σε συνεργασία με την «Ολλανδική Εταιρεία Ελληνικών Σπουδών» (Nederlands Genootschap voor Nieugriekse Studies – NGNS), το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη έχει προτείνει να χρηματοδοτήσει την λειτουργία της έδρας, η οποία θα φέρει την ονομασία «Έδρα  Νεοελληνικών Σπουδών Μαριλένας Λασκαρίδη» (“Marilena Laskaridis Chair of Modern Greek Studies”). Η επίσημη προκήρυξη της θέσης ευελπιστούμε ότι θα γίνει από το Πανεπιστήμιο την άνοιξη του 2017 και ότι θα αρχίσει η λειτουργία με την νέα ονομασία της από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Το Πανεπιστήμιο του Amsterdam είναι το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ολλανδίας με πάνω από 30.000 φοιτητές. Ιδρύθηκε το 1632, είναι το τρίτο αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Ολλανδίας και το πρώτο από τα ολλανδικά πανεπιστήμια (50η θέση) στη λίστα κατάταξης των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο για το έτος 2014-2015, ενώ στην ευρωπαϊκή κατάταξη βρίσκεται στη 15η θέση. Προσφέρει ένα πλήθος μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου και μια γκάμα μεταπτυχιακών μαθημάτων που διδάσκονται στα αγγλικά.

Στην φωτογραφία επάνω, φαίνεται το κεντρικό Κτήριο Διεύθυνσης του Πανεπιστημίου. Τα κτήρια του Πανεπιστημίου είναι σπαρμένα αρμονικά μέσα στον πολεοδομικό ιστό του κέντρου της πόλης, ανάμεσα στα κανάλια της «Βενετίας του Βορρά».

Η αίθουσα Συσκέψεων της Διοίκησης του Πανεπιστημίου. Στην αίθουσα αυτή διεξάγονταν οι συνεδριάσεις της πανίσχυρης Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών που ιδρύθηκε το 1602. Ήταν η πρώτη πολυεθνική εταιρεία στον κόσμο και η πρώτη επιχείρηση που εξέδωσε μετοχές. Η Εταιρεία είχε σχεδόν κυβερνητικές εξουσίες, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διεξαγωγής πόλεμου, να διαπραγματεύεται συνθήκες, να εκδίδει νόμισμα, και να ιδρύει αποικίες. Από το 1800, τα εδάφη της Εταιρείας έγιναν οι Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες και επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα για να περιλάβουν το σύνολο του ινδονησιακού αρχιπελάγους, και στον εικοστό αιώνα διαμόρφωσαν την Ινδονησία.

Οικία του Αδαμάντιου Κοραή, πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο. Ο Κοραής διέμεινε αρκετά χρόνια εδώ, ασκώντας εμπόριο. Το πολύτιμο αρχείο του φυλάσσεται στην πλουσιότατη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.